15Oct2014-144484-2.jpg

"   Låt det kärleksfulla bli starkare och det starkare kärleksfullare "

 - Roberto Assagioli


TERAPI

Att gå i samtalsterapi innebär att du får en möjlighet att lära känna dig själv och se dina livsmönster. Att gå i terapi betyder framförallt att ge dig själv en plats och en relation som hjälper och stödjer dig till egen växt. De flesta som söker terapi vill förändra någon aspekt eller livssituation.  Att gå i terapi är ett inre arbete och ofta handlar det om att komma igenom svårare passager i livet. Det kan också röra sig om en längtan efter något mer i livet.

Du kanske söker terapi för att du är:                                                        

  • Nedstämd och ledsen
  • Har återkommande ångest                         
  • Har svårt med dina nära relationer
  • Är utmattad och stressad
  • Svårt att sätta gränser
  • Behöver bearbeta sorg och förluster
  • Går igenom separation
  • Känsla av meningslöshet
  • Skaparkriser
  • Står inför vägval i ditt liv                               

 

Hur går terapin till ?

Vi börjar med en överenskommelse om målet med terapin och hur ofta vi skall träffas. Jag har olika kunskapsområden därav integrerar jag olika teorier och metoder i terapin just till dina specifika behov och uttryck. Kärnan är en äkta och ömsesidig relation där vi båda är delaktiga.

 

Psykosyntes

Psykosyntes är en psykologisk metod för självkännedom och personlig utveckling med rötter i flera psykologiska traditioner. Psykosyntesen kännetecknas av ett öppet och tillåtande förhållningssätt med en mänsklig helhetssyn. Metoden är öppen för allt som ger människan stöd i sitt sökande vad meningen är just med sitt liv. Vi lägger fokus på att vattna det friska inom oss.

 

Imago                                                                                                        

Att vara två och höra samman kan vara en djup längtan hos många. Men förr eller senare i alla relationer uppstår konflikter. I affekt hör jag inte vad den andra säger utan tar till olika försvar eller flykt mekanismer. Genom Imago metoden lär vi oss att åter lyssna på djupet på både oss själva och den andre.

Vi får på så vis tillgång till ett nytt sätt att vara i dialog med varandra. Passar alla slags relationer par, föräldrar - barn, arbetskollegor, syskon m.fl.

 

Sorg och förlustbearbetning                                                                  

Alla bär på sorg på olika vis och vi hanterar förluster på olika sätt. Många av oss behöver stöd och vägledning. Genom denna metod får du möjlighet att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster och brustna förväntningar och drömmar.

 

Är detta något för dig?

Intimitet och kärlek är något som många av oss människor längtar efter. I ordens innebörd betyder Intimitet - att in till mig själv se  och Kärlek - är en kär lek. Just detta är nycklarna in till det terapeutiska arbete att se inåt kärleksfullt till dig Själv.

Hör gärna av dig om du har några frågor.