15Oct2014-144396-2.jpg

" Många påstår att vi alla letar efter meningen med livet. Men jag tror inte det stämmer. Jag tror vi letar efter att få känna att vi verkligen lever.Så att vi inser hur hänförande livet faktiskt är."

Joseph Campbell


Hur kan jag leva mitt liv i innerlighet och i samklang med mig själv?  Denna fråga har riktat mitt sökande mot psykologi, existentiella frågeställningar, olika livsåskådningar och konstnärligt uttryck framförallt genom filmens möjligheter.

Efter några år inom barnomsorg, skola och sjukvård väcktes en längtan till den egna kreativiteten. På Dramatiska Institutet skolades jag till filmklippare och har jobbat i filmens värld under 25år. Idag som lektor på Stockholms Dramatiska Högskola får jag följa nästa generations filmare.

Mötet med Psykosyntes, en teoribildning inom psykologin och en metod för personlig utveckling ledde mig in på en ny väg i livet. Jag utbildade mig till terapeut och vägleder nu andra på den inre resan. Genom åren har jag mött många klienter med sorg, därför fördjupade jag mig inom Sorg och Förlust Bearbetning. 

Längtan efter nära och kärleksfulla relationer är ett återkommande tema i nästan allt slags terapiarbete. Genom Imago dialogen lär vi oss att lyssna på den andra utan att fly eller gå i försvar.

Egen växt och vägval har blivit mina ledord och min styrka ligger idag i min förmåga att vara både empatisk och kärleksfullt utmanande. Jag vill inspirera människors personliga och kreativa utveckling.     

Jag är diplomerad Psykosyntes Terapeut, legitimerad Parterapeut i Imago och certifierad i Sorg och förlustbearbetning. Min akademiska bakgrund är (fil.kand) Barnpedagog, (Fil.mag) i film - litteratur vetenskap och filmisk gestaltning med inriktning filmklipp

Välkommen !


"Min självsäkerhet beror på att jag har insett mina dimensioner . Det anstår mig inte att göra mig mindre än vad jag är "

Edith Södergran  ur dikten Septemberyran