" När dina handlingar är innerliga , känner du en flod röra sig i dig , en glädje"  Rumi


E.motion erbjuder dig: 

  • Terapi och vägledning

  • Personlig utveckling 

  • Parsamtal och konflikthantering

  • Inre och Yttre ledarskap

  • Kreativa processarbeten

  • Sorg och förlust bearbetning 

 

Målgrupper är individer, par, och grupper i alla sammanhang där intresse och nyfikenhet finns till självkännedom och utveckling.

Inom organisationer är Imago relationsterapi en bra metod för konflikthantering och kommunikationssvårigheter.

E.motion vänder sig till er som vill öka kunskapen om sig själv och vem man är i nära relationer såsom partner, vän eller kollega. När man känner att man är sig själv ger det en stor frihet och glädje.

E.motion har sin mottagning centralt i Göteborg samt i Stockholm

 

Etiska regler

Jag är medlem i Svenska Psykosyntes föreningen och Svenska Imago föreningen. Jag omfattas också av psykosyntesföreningens etiska regler och har tystnadsplikt.