KURSER

 • Inre Ledarskap  kurs som vänder sig till kulturarbetare i samarbete med  Nanne Hessel tidigare rektor  för Psykosyntes institutet.
 • Skaparkriser, myten om den plågade konstnären
 • Kvinna Hel (Kvinno grupp 50+)
 • Konsten att åldras både i livet och i vår skaparkraft
 • Filmens Dramaturgi
 • Filmiska Processer 

Föreläsningar

 • Inre Ledarskap
 • Flow teroin 
 • Den tredje åldern
 • Linda Aronson dramaturgi för film
 • Skaparkriser

GRUPPER

Jag arbetar med grupper, inom universitetet , filmskapande och inre ledarskap. Samskapande genom tydliga visioner och tilltron till den enskilda individens skaparkraft är i fokus.

I grupperna arbetar jag främst med att skapa trygghet, samhörighet och meningsfullhet. Dessa områden är viktiga för att öka kreativitet samt att förbättra kommunikationen.


Ett inre ledarskap Steg I & Steg II

En kurs jag bedriver som innehåller praktiska tillvägagångssätt för att kunna förstärka ditt kreativa skapande inom ditt område.

Ett inre ledarskap Steg I & Steg II